OBRAZEC ZA VRAČILO BLAGA

  1. ARTIKEL

datum vračila:
model:

velikost:

šifra:

barva:

nakupna vrednost:

upoštevan popust:

št. računa in datum nakupa:                                

 

  1. PODATKI O STRANKI

ime in priimek:

naslov:

pošta:

telefon:

e-mail:

 

III. ZAHTEVE STRANKE

zamenjava artikla (obkroži):     

DA      NE

vrnjeni artikel želim zamenjati za:­­­­____________________________________________

vračilo denarja  (obkroži):         

DA      NE


Vaš TRR: ______________________________

 

Kupec ima pravico, da v 45 dneh vrne nepoškodovano kupljeno blago v originalni embalaži brez kakršnekoli odškodnine. Kupec nosi stroške, ki nastanejo pri vrnitvi predmeta nakupa. O nameravanem vračilu mora kupec pisno obvestiti ponudnika, najkasneje v 15 dneh od prejetja blaga, in sicer na kontaktni e-naslov info@doverfashion.com (ponudnik potrdi prejem obvestila o odstopu od pogodbe na elektronski naslov kupca z vsebino »odstop prejet«), blago pa vrniti v nadaljnjih 30 dneh, nepoškodovano in v nespremenjeni obliki na naslov: Trgovina Leja, Frankovo nas. 67, 4220 Škofja Loka. Če potrošnik artikel že začne uporabljati, odstop od pogodbe žal ni več možen. Ker je embalaža sestavni del artikla, jo je ob morebitnem odstopu od pogodbe prav tako treba priložiti tako, kot je bila v prvotnem stanju v času prejetja artikla (torej nepoškodovano in v nespremenjeni količini). Prodajalec vrne kupnino na kupčev transakcijski račun, najkasneje v 14 dneh od prejetja vrnjenega artikla. Omogočamo tudi zamenjavo artikla.