REKLAMACIJSKI  ZAPISNIK IZ NASLOVA STVARNE NAPAKE

  1. ARTIKEL

datum reklamacije:
model:

velikost:

šifra:

barva:

nakupna vrednost:

upoštevan popust:

št. računa in datum nakupa:                                         

opis reklamacije:

 

 

 

  1. PODATKI O STRANKI

ime in priimek:

naslov:

pošta:

telefon:

e-mail:

 

III. ZAHTEVE STRANKE  (izpolni kupec)

znižanje kupnine (obkroži):      

DA      NE

zamenjava artikla (obkroži):     

DA      NE

vračilo denarja  (obkroži):         

DA      NE

popravilo izdelka (obkroži):      

DA      NE

 

Izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki točni in se strinjam, da v primeru sporne reklamacije artikel pregleda sodni izvedenec za tekstil/usnje/krzno.

 

 Podpis stranke:_______________________

 

  1. OPOMBE, MNENJE, ODGOVOR NA REKLAMACIJO

 

                                                                                               

       Podpis odgovorne osebe:________________